wrapper

Одељење за послове скупштине града и Градског већа

 
 

Aдреса

  • Пана Ђукића 9-11

  • 16 000 Лесковац

 

Teлефон

  • +381 16 200-829

  • +381 16 200-828

 

Радно време

  • Понедељак - Петак

  • 07:00 - 15:00

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА И ГРАДСКОГ ВЕЋА обавља:

• стручне, аналитичке, информатичке, организационе и административно-техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града, Градског већа и њихових радних тела, рад градоначелника, заменика градоначелника, председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине;

• послове везане за сва именована и изабрана лица;

• обраду и чување изворних аката о раду Скупштине, Градског већа, градоначелника и његовог заменика, као и председника Скупштине, његовог заменика и секретара Скупштине;

• стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана;

• послове поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја уз комплетну примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности;

• уређење и издавање Службеног гласника града;

• координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације Града;

• праћење прописа и законитости одлука и аката које усваја Скупштина града и органи скупштине;

• припрему информација и званичних саопштења;

• послове који се односе на правилну примену Закона о Агенцији за борбу против корупције;

• штампање материјала за органе Града;

• послове протокола за потребе Скупштине, Градског већа, градоначелника и председника Скупштине;

• послове видео и аудио преноса седница;

• одржавање система у салама за одржавање седница;

• послове развоја и одржавања апликација електронске управе;

• стручне, организационе, административне и техничке послове за потребе Радне групе за регулаторну реформу;

• администрацију Електронског регистра административних поступака;

• развој, администрацију и одржавање интернет презентације града Лесковца;

• послове везане за стручну помоћ одборницима и осталим изабраним, именованим и постављеним лицима;

• израду аката из надлежности Скупштине града и Градског већа, Градоначелника и председника Скупштине;

• послове у области остваривања сарадње са другим градовима и

• друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија