wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 4601/1 И 4554/1 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 4601/1 И 4554/1 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ГРАОВА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ МЕСТА ГРАОВА можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ДО НАСЕЊЕНОГ…

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТАМБЕНОГ НАСЕЉА НА ХИСАРУ део подсектора 2А у Плану генералне регулације 5 у Лесковцу

ОГЛАС ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за део стамбеног насеља на Хисару део подсектора 2А у Плану генералне регулације 5 у Лесковцу…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ШОСО "11. ОКТОБАР" У ПГР-у 4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР. 6677,6676 и 6675/3 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ШОСО "11. ОКТОБАР" У ПГР-у 4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР. 6677,6676 и 6675/3 КО…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР.5824 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+4 У ЛЕСКОВЦУ НА КП.БР.5824 КО…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПРВЕ РОМСКЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ НА КП.БР.12762/6 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.СЛАВКА ЗЛАТАНОВИЋА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПРВЕ РОМСКЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ НА КП.БР.12762/6 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.СЛАВКА ЗЛАТАНОВИЋА можете преузети овде…

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕКТОР "Ц2" И ДЕО СЕКТОРА "Ц5" У ПГР 9

ОГЛАС ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕКТОР "Ц2" И ДЕО СЕКТОРА "Ц5" У ПГР 9 можете преузети…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ДЕЛУ КП.БР.2064 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ДЕЛУ КП.БР.2064 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде  УРБАНИСТИЧКИ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА По+П+4+Т(ДУПЛЕКС) НА КП.БР.4882/12, 4882/9 4882/10 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА По+П+4+Т(ДУПЛЕКС) НА КП.БР.4882/12, 4882/9 4882/10 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5489 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк

ОГЛАС ЗА УП ЗА КП.БР.5489 КО ЛЕСКОВАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк можете преузети овде УП ЗА КП.БР.5489 КО…