wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.1626 КО ГОРЊИ БУНИБРОД У ЛЕСКОВЦУ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКТA ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.1626 КО ГОРЊИ БУНИБРОД У ЛЕСКОВЦУ можете преузети овде УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР. 7465, 7466, 7467, 7468 И 7469 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНО СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР. 7465, 7466, 7467, 7468…

УРБAНИСTИЧКИ ПРOJEКAT ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ И МРС "ЦЕНТАР" СА ПРИКЉУЧНИМ ГАСОВОДОМ, на КП бр. 5417, 5424, 5427, 5428, 5435, 15215 и 15216 КO Лесковац

УРБAНИСTИЧКИ ПРOJEКAT ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ГАРАЖЕ И МРС "ЦЕНТАР" СА ПРИКЉУЧНИМ ГАСОВОДОМ,на КП бр. 5417, 5424,…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ДЕО УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 8 ПОДЦЕЛИНЕ „8b1“ ПГР 1 КП бр. 5852/10 и 5852/17 КО ЛЕСКОВАЦ СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДЕО УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 8 ПОДЦЕЛИНЕ „8b1“ ПГР 1 КП бр. 5852/10 и 5852/17 КО ЛЕСКОВАЦ можете…

КОМПЛЕКС БЕНЗИНСКО ГАСНЕ СТАНИЦЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА И САМОУСЛУЖНОМ АУТОПЕРИОНИЦОМ, на кп.бр. 301/1, 300/1, 299/1 КО Ораовица, Град Лесковац

Оглас комплекса бензинско гасне станице са пратећим објектима и и самоуслужном аутоперионицом, на кп.бр. 301/1, 300/1, 299/1 КО Ораовица можете…

ПДР ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД КОМПЛЕКСА "ЗДРАВЉЕ АКТАВИС" У ЛЕСКОВЦУ

ПДР ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД КОМПЛЕКСА "ЗДРАВЉЕ АКТАВИС" У ЛЕСКОВЦУ ОГЛАС ПДР-a ЗА ДЕО НАСЕЉА "ОХРИДСКО" ЈУЖНО ОД…

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ Оглас можете преузети овде Нацрт текста можете преузети овде Стратешку…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2 НА КП.БР.9423 КО ЛЕСКОВАЦ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+2 НА КП.БР.9423 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛ.ЦАРА ЛАЗАРА НА КП.БР.5561,5562,5563 И 5564 КО ЛЕСКОВАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛ.ЦАРА ЛАЗАРА НА КП.БР.5561,5562,5563 И 5564 КО…

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+4 НА КП.БР.5264,5267/1 И 5265/2 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЦАРА ДУШАНА

ОГЛАС ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ С+П+4 НА Кп.бр.5264,5267/1 И 5265/2 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.ЦАРА ДУШАНА…