wrapper

Обавештења Одељења за урбанизам

Обавештење - Јавни увид ПГР 18

На основу члана 50. и 130. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013- УС,…

Обавештење - Јавни увид ПГР 17

На основу члана 50. и 130. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013- УС,…

Обавештење - Јавни увид - План детаљне регулације за подручје ПГР-а 16

ГРАД ЛЕСКОВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У складу са чланом 45a.Закона о планирању и изградњи…

Јавна презентација урбанистичког пројекта - "Лидл"

ОГЛАС - Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације пословног објекта супермаркета "Лидл" Ситуациони план са партерним и…

Оглас - ПГР 12

На основу члана 50. и 130. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/2012, 42/2013- УС,…

Обавештење за јавност

Република Србија Град Лесковац Градска управа за урбанизам и стамбено комуналне послове Број: 350-409/14-02 Датум: 01..08.2015. год. Л е с…