wrapper

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НП-2 И ПЛАНИРАНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ДРЋЕВАЦ - ДОЊА ЛОКОШНИЦА У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ СА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА ОП-18 И ОП-19 КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ДРЋЕВАЦ  (Службени гласник града Лесковца 5/23)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НП-2 И ПЛАНИРАНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ДРЋЕВАЦ - ДОЊА ЛОКОШНИЦА У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ СА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА ОП-18 И ОП-19 КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ДРЋЕВАЦ можете преузети овде

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ ПОСЛОВАЊА СА ПОРОДИЧНИМ СТАНОВАЊЕМ У СЕКТОРУ "Ц2" И ДЕЛУ СЕКТОРА "Ц5" У ПГР-Е 9 НА ПОДРУЧЈУ ГУП-А ЛЕСКОВЦА (Службени гласник града Лесковца 5/23)

План детаљне регулације за зону пословања са породичним становањем у сектору Ц2 и делу сектора Ц5 у ПГР-у 9 на подручју ГУП-а Лесњковца можете преузети овде

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕЗЕРВОАРЕ У СЕЈАНИЦИ, КОВАЧЕВОЈ БАРИ И ДЕДИНОЈ БАРИ И ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО РЕЗЕРВОАРА У ДЕДИНОЈ БАРИ (Службени гласник града Лесковца 5/15)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог Планирано стање резервоара у Ковачевој бари можете преузетиовде.

Графички прилог Планирано стање резервоара у Сејаници - Горња махала можете преузети овде.

Графички прилог Планирано стање резервоара у Сејаници - школа можете преузети овде.

Графички прилог Планирано стање резервоара у Дединој бари можете преузети овде.

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ОП-74 ГРДАНИЦА - ВЕЗА СА АДМИНИСТРАТИВНОМ ГРАНИЦОМ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН (Службени гласник града Лесковца 5/15)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 34 (Службени гласник града Лесковца 1/13)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕВЕРНИ ДЕО БЛОКА 39 (Службени гласник града Лесковца 1/12)

Текстуални део плана можете преузети овде.

Графички прилог План намене површина можете преузети овде.