wrapper

Пројекти/Конкурси

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2021.ГОДИНУ

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности  на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Лесковца за 2021.годину, продужен је до 4.октобра 2021.године. Потребна документација се може предузети  ОВДЕ

Опширније...

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЛЕСКОВАЦ

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЛЕСКОВАЦ можете преузети ОВДЕ

Опширније...

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца по Програму коришћења средстава за 2021. годину и Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава  Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца по Програму коришћења средстава за 2021. годину и Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Лесковац за 2021. годину можете преузети ОВДЕ

ОДЛУКУ о расписивању, критеријумима, временским роковима, буџету и тексту Конкурса можете преузети ОВДЕ

 

Опширније...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ можете преузети ОВДЕ 

Захтев за учешће у мери стручне праксе за 2021 годину можете преузети ОВДЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ СА ПРОСЕЧНОМ ОЦЕНОМ 9 И ВИШЕ У 2021. ГОДИНИ можете преузети ОВДЕ

Захтев за учешће у мери стручне праксе са просечном оценом 9 и више за 2021 годину можете преузети ОВДЕ

Опширније...

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ можете преузети ОВДЕ 

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2021. годину можете преузети ОВДЕ

 

Несубвенционисане делатности можете преузети ОВДЕ

Несубвенционисане делатности особа са инвалидитетом можете преузети ОВДЕ

Опширније...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ можете преузети ОВДЕ

 

ПРИЈАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – 2021 можете преузети ОВДЕ

Опширније...

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Лесковца за 2021.годину

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности

на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Лесковца за 2021.годину

 

Град Лесковац објављује Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Лесковца за 2021.годину.

 

Право учешћа на Јавном конкурсу имају сви заинтересовани грађани и стамбене заједнице који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим Јавним позивом.

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

А) За грађане власнике породичних кућа или станова пријава мора да садржи:

1)      потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске ефикасности у три примерка ( један оригинал и две копије);

2)      фотокопију личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта подносиоца захтева;

3)      фотокопије личних карата са адресом пребивалишта или очитане личне карте за све чланове домаћинства;

4)      предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од  једног од привредних субјеката (извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавио Град а коју грађанин изабере са листе

5)      копију решења о утврђивању пореза на имовину за претходну годину (ради утврђивања тачне површине);

6)      уверење о измиреним пореским обавезама;

7)      копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује легалност објекта;

8)      фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за претходни месец.

Б) За стамбене заједнице стамбених зграда пријава мора да садржи:

1)      доказ о регистрацији Стамбене заједнице;

2)      сагласност стамбене заједнице за предложену меру уз записник са седнице;

3)      потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1А) за суфинасирање мера енергетске ефикасности ;

4)      предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од  једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавило/ла Град/Општина а коју грађанин изабере са листе

5)      решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан који је дао сагласност (ради утврђивања тачне површине);

6)      потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2020. годину по основу пореза на имовину за сваки стан који је дао сагласност;

7)      копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује легалност објекта или доказ да је започет процес легализације/озакоњења;

8)      фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде који је дао сагласност;

9)      листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно видљивом адресом становања;

10)   списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса становања;

 

Пријаве се достављају лично на шалтеру писарнице бр.16 Градске управе, у Градском услужном центру или препорученом поштом на адресу:

Град Лесковац

Градска управа- Одељење за друштвене делатности и локални развој – Група послова за енергетску ефикасност

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације

Трг Револуције 45, 16 000 Лесковац

Рок запријаву је 27. септембар 2021.године.

-        Одлука о расписивању Јавног конкурса преузети ОВДЕ

-        Комплетан текст Јавног конкурса преузети ОВДЕ

-        Прилог 1 – ЗА ГРАЂАНЕ - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова преузети ОВДЕ

-        Прилог 1А – ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦА - Пријавни образац и образац о стању СТАМБЕНИХ ЗГРАДА преузети ОВДЕ

-        Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму за одговарајућу меру од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу. Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву преузети ОВДЕ

Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова преузети ОВДЕ

Питања и одговори у вези Јавног конкурса ОВДЕ

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2021.ГОДИНУ можете преузети ОВДЕ

Опширније...

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица набавком грађевинског материјала на територији града Лесковца

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица набавком грађевинског материјала на територији града Лесковца можете преузети ОВДЕ

Обавештење о ПОНОВЉЕНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица набавком грађевинског материјала на територији града Лесковца можете преузети ОВДЕ

Одлуку о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА можете преузети ОВДЕ

ПРИЈАВУ можете преузети ОВДЕ

ИЗЈАВУ можете преузети ОВДЕ

ОБЈЕДИЊЕНУ ИЗЈАВУ можете преузети ОВДЕ

Опширније...

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пројекта "Социјална инклузија и економско оснаживање ромске популације у 11 општина у Србији" - за МЕРУ1-Економска подршка

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пројекта "Социјална инклузија и економско оснаживање  ромске популације у 11 општина у Србији" - за МЕРУ1-Економска подршка - можете преузети ОВДЕ

Образац ПРИЈАВЕ можете преузети ОВДЕ

ПРОЈЕКАТ можете видети ОВДЕ

Опширније...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О УЧЕШЋУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА У НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О УЧЕШЋУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА У НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ можете преузети ОВДЕ

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ

Списак верификованих приватних предшколских установа на територији града Лесковца можете преузети ОВДЕ

Опширније...

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија