wrapper

План развоја града

План развоја града Лесковца за период 2023 до 2029.године

Одлука о доношењу плана развоја града Лесковца 2023 2029

Извештај о спроведеној јавној расправи на нацрт Плана развоја града Лесковца за период 2023 до 2029.године

НАЦРТ ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 2023 ‒ 2029. ГОДИНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 2023.-2029.ГОДИНЕ

ОДЛУКА СКУПШТИНЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 2021-2027 ГОДИНА

Решење о формирању координационог тима за израду Плана развоја града Лесковца 2021-2027.

J А В Н И  П О 3 И В  организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама у оквиру израде Плана развоја града Лесковца за период 2021.-2027. године

        -Пријавни формулар (Анекс 1)

        -Преглед реализованих пројеката у последње три године ( Анекс 2)

        -Бодовна листа