wrapper

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КП.БР.15279 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ А УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КП.БР.15279 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

ГЛАВНУ СВЕСКУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ПОСЛОВНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ НА КП.БР.15279 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

СВЕСКУ 4  ИДР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТС можете преузети овде

ИДР ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТРАФО СТАНИЦЕ можете преузети овде