wrapper

ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Град Лесковац приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца. Стратегија предстваља плански документ развоја, у складу са принципима Европске уније.

Полазиште за израду документа су дефинисани правци развоја Републике Србије, Европске уније и града Лесковца, кроз сагледавање европских, националних и локалних развојних докумената и докумената јавних политика, програма и пројеката који се реализују у граду.

Циљ израде Стратегије је допринос одрживом развоју заснованом на унапређењу социјалних, економских, еколошких, климатских, културних и просторних аспекатa. Стратегија поставља приоритете одрживог урбаног развоја и доприноси максимизирању вредности финансирања. Посебан осврт је на проналаску решења за климатске и изазове заштите животне средине, прелаз на климатски неутралну економију, боље коришћење потенцијала дигиталних технологија у иновационе сврхе и подстицање развоја урбаних подручја.

Кроз процес израде Стратегије промовисаће се интегрални и партиципативни приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, цивилног и научно-истраживачког сектора у процес одлучивања. Методологију карактерише партнерство, као један од кључних принципа управљања фондовима Европске уније и укључивање стејкхолдера.

Саставни део израде документа у наредном периоду јесте и организација тематских округлих столова, радионица, форума за стручне и јавне расправе, на којима ће се усаглашавати предложена решења.

1.jpg 

  1. Успостављање институционалног оквира за израду Стратегије

У поступку израде документа донете су следеће одлуке и решења:

1.1. Одлука о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца

1.2. Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца

  1. Територијални обухват Стратегије

Прелиминарни територијални обухват чине следеће целине:

- део урбаног подручја насељеног места Лесковац;

- Манастир Рударе са црквом посвећеној Св. Петки у селу Рударе, (непокретно културно добро од великог значаја за Републику Србију);

- Текстилни музеј у Стројковцу - комплекс гајтанаре и воденице у селу Стројковцу (културно добро - споменик културе);

- Комплекс текстилне индустрије Вучје у Вучју (културно добро са споменичким својствима);

- Комплекс мале хидреоелектране Вучје на реци Вучјанци (културно добро под претходном заштитом);

- Комплекс Данило Бошковић (браунфилд индустријска локација)

- Комплекс ТИГ Грделица (браунфилд индустријска локација и културно добро које поседује споменичка својства); као и

- водоторањ у Грделици (културно добро које поседује споменичка својства).

Графички прилог прелиминарног обухвата можете преузети овде.

  1. Упитник за грађане/грађанке

Позив и појашњење упитника о квалитету живота на територији града Лесковца можете преузети овде.

Упитник се налази на следећем линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuclpym1eW719sOZr3X1oe49DRZDSSIf8irgJsMESSagLE1A/viewform

Сва питања, примедбе и коментаре у поступку израде Стратегије заинтересовани могу доставити путем имејл адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај странице је искључива одговорност Града Лесковца и не одражава нужно ставове Европске уније.

 

EP Logo CIR