wrapper

Лов

Потенцијал за развој туризма у граду Лесковцу је планина Кукавица, која је смештена између Врањске котлине на југу, Лесковачке на северу, одн. Грделичке клисуре на истоку и долине Ветернице, са највишим врхом Влајном (1441 м). Овако ограничена захвата 587 м2. Планина Кукавица располаже природним условима за развој планинског и ловног туризма, обзиром на богатство ловне дивљачи, од којих су најзначајније дивље свиње и срнећа дивљач. Остале врсте дивљачи и птица, као и присуство предатора, доминирају овим пространствима којима Ј.П. "Србија шуме" газдује преко установљеног ловишта "Кукавица" које се налази на 1360 м н.в. 

Полна, генетска, старосна структура и бројност популација врсте крупне аутохтоне дивљачи, која насељавају шумска подручја општине, далеко су испод могућности станишних  потенцијала. Просечна густина дивљачи износи:

  • срндаћа 0,35 грла/100 ха,
  •  пољска јаребица 10,44 грла/100 ха,
  •  дивља свиња 0,20 грла/100 ха,
  •  зеца 9,28 грла/100 ха и
  •  фазана 6,57 грла/100 ха.

На територији града Лесковца налазе се 6 ловишта, где је укупна површина ловног ревира од 101.035 ха. Површина ловишта где је дозвољен лов, износи 89.103 ха.

У самим ловиштима, стационирана су осам прихватилишта површине 3.580 м2 за фазане, као 170 хранилишта површине 620 м2 за осталу пернату дивљач. На површини од 839 м2 саграђена су 65 хранилишта за длакаву дивљач.

Ловачко удружење " Добра Глава" из Печењевца, има једно ловиште, где ловна површине заузима 8.000 ха. Присутне су следеће врсте дивљачи: зец, пољска јаребица, јаребица камењарка, фазан, вук (курјак), јазавац, лисица, куна, ласица, мочварице, соко, јастреб, кобац, свраке, вране, сојке и остала перната дивљач.

Ловачко удружење "Манојловце" из Манојловца поседује једно ловиште, где површина ловишта износи 9.000 ха. У ловном ревиру присутне су следеће врсте дивљачи: зец, јаребица пољска, фазан, лисица и вук.

Ловачко удружење "Дубочица" из Лесковца газдује ловиштем "Бабичка гора", чија ловна површина износи 42.087 ха. У самом ловишту саграђена су 110 хранилишта за пернату дивљач и 9 хранилишта за длакаву дивљач. На површини од 1.800 м2 стационирано је прихватилиште за фазане.

Ловачко удружење "Поречје" из Вучја поседује ловиште, чија ловна површина износи 17.000 ха. У ловишту се налазе: срна, дивља свиња, зец, пољска јаребица, фазан, вук, лисица и мочварица.

Ловачко удружење "Зец" из Грделице газдује ловиштем "Бистрица", чија ловна површина износи 22.516 ха. У самом ловишту налазе се по 20 хранилишта за пернату и длакаву дивљач и 3 прихватилишта за фазане. У ловишту се налазе: фазани, срне, дивље свиње,зечеви и јаребице.

Ловиште "Кукавица" налази се у ловном ревиру Ш.Г. "Шума" Лесковац и чине га две енклаве на територији Лесковац. Укупна ловна поршина износи 7.503 ха. У самом ловишту постоје 11 хранилишта за длакаву дивљач.

Ловиште "Кукавица" је станиште за крупну дивљач (срна, дивља свиња), ситну дивљач (зец), птице (шумска шљука и голубови) и предаторе (вук, лисица и куна).

 


Риболов

Рибарско подручје на територији града Лесковца, користи се за спортски и привредни риболов, као и за заштиту природних богатставo и животне средине.

Риболовне воде овог подручја су:

1. Јужна Морава целим током кроз град Лесковац. Богата је рибом: скобаљ, штука, клен,сом, деверика, шаран, белица, буцов, смуђ, протвиш, караш, гргеч и кркуша (поточна мрена). Највише има скобаља и караша,

2. река Вучјанка има поточну мрену и пастрмку у горњем делу,

3. река Ветерница има поточну мрену, клена и скобаља,

4. река Јабланица има поточну мрену, белицу, клена и кркушу,

5. језеро Барје, на 30 км од Лесковца. Овде могу да улове: смуђа, штуку, клена, белицу и караша (бабушка),

6. Брестовачко језеро је богато шараном, тостолобиком, сомом, белицом, кленом, карашом и девериком. 

7. Славујевачко језеро богато је шараном, карашом, белом рибом.

Великим клизиштем тла на простору подно планине Кукавицен настала су Јовачка језера (њих преко 10) и створена је лепота које у окружењу нигде нема. Овај огромни потенцијал једино искоришћавају бројни риболовци из Србије и иностранства, који викендом преплављују околину језера. Никаква туристичка инфраструктура не постоји сем приватних кућа чији љубазни власници радо излазе у сусрет обичним захтевима риболоваца и кампера.

Поред ових већих језера риболовци могу провести време и на барама поред Јужне Мораве: Доброинска, Грабовничка, Јајинска, Богојевачка, Лакошничка, Липовачка, Брестовачка. Ту могу ловити: караша, штуку, белицу. Шарана могу ловити у Лакошничкој, Липовичкој, Богојевачкој, Грабоничкој и Јајинској бари, где се може уловити и сом и амур.

 


Птице наших крајева

Лесковац има велики број разноврсних птица. Укупан број редовно, нередовно и потенцијално присутних врста птица у нашој земљи износи 382 врсте, од којих су 333 врсте редовно присутне.

У Лесковцу и његовој околини евидентиране су чак 232 врсте, од којих су неке стално присутне, друге су ту за време репродуктивног периода, а неке нас редовно или повремено посећују.

Укупан број врста које се репродукују у нашој земљи износи 260, док се у Лесковцу и његовој околини репродукује чак 148 врста. Укупан број врста које зимују у нашој земљи износи 220, од тога 170 врста у Лесковцу и његовој околини.

Врсте које су само у пролазу кроз нашу земљу броје 48, а 33 врсте биогеографски не припадају редовној орнитофауни наше земље.
Као што се, на основу изложених података може видети, Лесковац је богат птицама, а то је пре свега зато што он са околином чини скуп врло интересантних станишта, односно типова предела, где птице бораве, траже храну, паре се и подижу младе.

Његова територија састији се од котлине, односно лесковачког поља и околних планина, као и река, речица и потока јужноморавског слива које кроз њу протичу и многобројних бара и језера.

Станишта птица

Станишта птица су веома различита и разноврсна. Међу многобројним можемо издвојити следећа: Град Лесковац као специфична средина за живот птица; баре лесковачке котлине: Липовичке, Локошничке, Богојевачке, Добротинске; баре цигларских копова: Јајинске и Грабовничке; акумулације за наводњавање и питку воду: Барје, Пресечина, Плантажа-Лесковац, Плантажа-Вучје; клисуре: Грделичка и Вучјанска; речни токови: пусторечки, јабланички. ветернички, власински са уливима у Јужну Мораву и планинска у ближој и даљој околини Лесковца: Кукавица, Бабичка Гора, Радан, Острозуб, Чемерник и Сува планина, као кров лесковачке околине.

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија