wrapper

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЛЕСКОВЦА ДО 2020. ГОДИНЕ (Сл. гласник града Лесковца бр. 4/13)

 

Важни циљ просторног развоја јесте да Лесковац оствари своју улогу у ширем и сопственом окружењу и искористи предност свог положаја, да поштује сопствену традицију и усклади је са савременим принципима развоја. Као центар свог метрополитенског подручја, Лесковац треба да обезбеди свакодневне потребе становништва, које му гравитира. 

Текстуални део плана можете преузети овде.

План намене површина можете прузети овде.