wrapper

Главног урбанисту именује Скупштина града, на период од четири године, на предлог Градског већа града Лесковца.

Главни урбаниста је по функцији председник Комисије за планове Града Лесковца.

Права и дужности главног урбанисте:

 • Координира израду просторних и урбанистичких планова које доноси Скупштина града у складу са Законом,
 • Врши координацију рада између органа надлежног за послове урбанизма и јавних предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената,
 • Учествује у припреми програма уређивања земљишта у делу који се односи на доношење планских докумената,
 • Разматра иницијативе за доношење планских докумената и о свом ставу обавештава орган надлежан за послове урбанизма ради даљег поступања, а по потреби покреће иницијативе за израду или измену планова,
 • Заједно са органом надлежним за послове урбанизма одређује редослед и динамику доношења планских докумената,
 • Стара се о благовременом објављивању планских докумената,
 • Сарађује са носиоцем израде плана у циљу обезбеђивања благовременог прибављања података о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и капацитетима инфраструктуре и других података неопходних за израду планског документа,
 • Сарађује са одговорним планером, односно одговорним урбанистом у току целог поступка израде планског документа,
 • Сарађује са локалним удружењима урбаниста и архитеката, као и са другим заингересованим субјектима,
 • Спроводи анализу потенцијалних локација,
 • Сарађује и размењује искуства са главним урбанистима других, а посебно суседних јединица локалне самоуправе,
 • Стара се о достављању плана Централном регистру планских докумената у року и на начин утврђен законом и подзаконским актом донетим на основу закона,
 • Стара се о уредном вођењу и благовременом ажурирању локалног (географског)информационог система планских докумената и стања у простору,
 • Иницира обавезу расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса за решење локација које су од значаја за град и учествује у избору програмског, урбанистичког, композиционог или пејзажног решења за одређену локацију или идејно архитектонско решење за један или више објеката, као и партерно или пејзажно уређење делова или целине предметне локације.

 

Главни урбаниста

Ивана Јоксимовић

Дипломирани инжењер архитектуре

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

016/212-555

Биографија