wrapper

Градска управа за финансије града Лесковца-Одсек локалне пореске администрације обавештава обвезнике плаћања јавних прихода да:

-   III  aконтација пореза на имовину и

-   III  aконтација посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине

доспевају за плаћање 14. августа 2015. године.

Моле се обвезници да своје обавезе благовремено плате, јер се на дуговани износ јавних прихода обрачунава и плаћа камата сходно чл.  75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

 

 ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА