wrapper

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ И ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП БР.4435 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети ОВДЕ.