wrapper

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКE РАЗРАДE ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА КП БР. 623/13, 596, 597/2, 597/17, 597/20, 597/21 И 597/22 КО ДОЊА ЈАЈИНА можете преузети ОВДЕ.