wrapper

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.5931/4 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ У ЛЕСКОВЦУ УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА-ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКТА СА ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА-РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП.БР.5931/4 КО ЛЕСКОВАЦ У УЛ.КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ У ЛЕСКОВЦУ УРБАНА ТРАНСФОРМАЦИЈА-ПРЕНАМЕНА ОБЈЕКТА СА ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА-РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА можете преузети овде