wrapper

ОГЛАС ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КП.БР.420 КО ДОЊИ БУНИБРОД, ГРАД ЛЕСКОВАЦ -ОБЈЕКАТЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА- можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ НА КП.БР.420 КО ДОЊИ БУНИБРОД, ГРАД ЛЕСКОВАЦ -ОБЈЕКАТЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА- можете преузети овде

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН можете преузети овде

ГЛАВНУ СВЕСКУ можете преузети овде

СВЕСКУ АРХИТЕКТУРЕ можете преузети овде