wrapper

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ ОБЈЕКТА НА БУЛЕВАРУ НИКОЛЕ ПАШИЋА ББ ЛЕСКОВАЦ НА КП.БР.1908/7 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛСКОГ ОБЈЕКТА НА БУЛЕВАРУ НИКОЛЕ ПАШИЋА ББ ЛЕСКОВАЦ НА КП.БР.1908/7 КО ЛЕСКОВАЦ можете преузети овде