wrapper

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ "МРКОВИЦА" НА РЕЦИ МУТНИЦИ СНАГЕ 430 KW можете преузети овде

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ "МРКОВИЦА" НА РЕЦИ МУТНИЦИ СНАГЕ 430 KW можете преузети овде

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ "МРКОВИЦА" НА РЕЦИ МУТНИЦИ СНАГЕ 430 KW можете преузети овде